رونمایی از سایت جدید مجموعه صفر تا قهرمان

97/02/05

با عنایت خداوند و به همت تیم مدیریت و فنی مجموعه صفر تا قهرمان و به نشانه‌ی احترام به مخاطب شایسته این مجموعه در روز چهارشنبه مورخ 1397/3/16 ،مدیریت مجموعه قصد دارد از سایت جدید خود با رابط کاربری بهینه تر وموقعیت استفاده مخاطبین محترم مجموعه از دوره های ضبط شده توسط متخصصین حاضر در مجموعه را ارائه دهد.

باشد که شما همیاران و دوستان مهربان و گرانقدر این مجموعه، کمال استفاده را از تعامل با این مجموعه ببرید.

با آرزوی موفقیت شما در تمامی عرصه های زندگیتان